ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • តើអ្នកបើកបរចាស់អាចខ្វះទុយោយាន្តយា៉ងយ៉ាងដូចម្តេច?

    ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកបរបានល្អទុយោឡានគឺមិនអាចខ្វះបានទេ! មានកម្មវិធីជាច្រើននៃទុយោរថយន្តនៅក្នុងឡានហើយខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកឱ្យលំអិត! តើអ្នកស៊ាំនឹងឈុតនេះទេ? ម៉្យាងវិញទៀតនៅពេលដែលការធ្វើនាវាចរណ៍ជួបនឹងស្ថានភាពផ្លូវស្មុគស្មាញវាច្រើនតែពិបាកជាង t ...
    អាន​បន្ថែម